ME

Ideje se isplate

Poziv ponuđačima za nabavku opreme

Odazvali smo se pozivu Fonda za inovacije namijenjenom mikro, malim i srednjim preduzećima koja podstiču saradnju sa naučnoistraživačkim ustanovama ili drugim MMSP na razvoju svojih inovativnih ideja u cilju stvaranja novih ili poboljšanih tržišno orijentisanih proizvoda, usluga, tehnologija i procesa.

Nakon dva kruga evaluacije koju su sproveli nezavisni međunarodni eksperti, naš projekat, realizovan u saradnji sa Arhitektonskim fakultetom, pozitivno je ocijenjen.
Programima Fonda podržavaju se u velikoj mjeri projekti iz oblasti koje su Strategijom pametne specijalizacije definisane kao prioritetne za razvoj konkurentske prednosti Crne Gore.

Ideje se isplate :)

Poziv ponuđačima za nabavku opreme 20.02.2023.

Dokumenta za preuzimanje:

Troškovnik

Poziv za dostavu ponuda

Izjava o sukobu interesa

Tehničke specifikacije